Kontabiliteti i kostos
Edicioni 16-te Autoret: Edward J. VanDerbeck, Cecily A. Raiborn, Michael R. Kinney, Mirela Ujkani (Miti)...
22.00
MISHKIN
Botim i njembedhjete. Autoret: Valentin Toci, Gezim Tosuni, Arben Mustafa, Driton Qehaja, Sokol Havolli...
25.00
Analiza sasiore e te dhenave
Nje tekst universitar per te ndihmuar studentet te kryejne nje kerkim social per testimin e ideve, vecanerisht studentet e shkencave sociale per te bere dhe interpretuar analiza statistikore te te dhenave te mbledhura ne nje kerkim te tipit sasior. ...
16.50
E drejta civile
Botimi i 6-te Autor: Peter Bydlinski Perkthyer dhe pershtatur ne gjuhen shqipe: Prof. Asoc. Dr. Iset Morina / M.A. Bekim Semarxhaj...
15.00
Kontabiliteti i drejtimit
Edicioni i 15-te Autore: Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan, Ingrid Shuli, Rezarta Shkurti Perktheu ne gjuhen shqipe: Prof.Asoc.Dr. Rezarta Shkurti (Perri), Dr. Mirela Ujkani (Miti), Dr. Linda Gjika, Msc. Juna Dafa...
22.00

Produktet e fundit

Best Sellers