Niveli 5 (me pak se 2000 fjale)

Koleksioni Leer en Espanol ofron:

 - Nje seri e pershtatjeve te veprave letrare dhe krijimeve origjinale te ndara ne 6 nivelesipas veshtiresise leksikore dhe gramatikore duke filluar nga niveli A1 deri ne B2 sipas Planit te Kurrikules se Institutit Servantes.

 - Aktivitete te perqendruara ne perfeksionimin e leximit dhe te degjimit.

 - Shenime shpjeguese rreth leksikut te perdorur.

 - CD audio.