IELTS

 
IELTS ishte nje nga pionieret e testimit te gjuhes angleze per te kater aftesite keta 25 vjet dhe vazhdon te vendose sot standarte per testimin e gjuhes angleze. 

IELTS eshte pranuar si tregues i gjuhes se zoteruar angleze nga 9,000 organizata ne mbare boten. Vitin e fundit, me shume se 2.2 milion teste u kryen ne mbare boten.  IELTS njihet si nje tregues i sigurte, i vlefshem dhe i besueshem i aftesise per te komunikuar anglisht ne edukim, imigrim dhe akreditim profesional.