ACT

ACT eshte nje test nderkombetar i njohur per hyrjen ne universitet qe universitetet e perdorin ne kombinim me ecurine e studentit dhe aftesi te tjera qe ndihmojne per te percaktuar nese studenti do te pranohet ne shkollen e tyre. E njejte me SAT, ky test eshte pare si me i ndershem per studentet. Studentet qe marrin testin vendosin vete se kujt universitet tia kalojne piket e tyre.

http://712educators.about.com/od/testingact/p/ACT-Overview.htm