Educational Centre Albania as the exclusive distributor  of this publishing house, could offer you the best prices, for your book.

For more academic books from World Scientific, visit the below website and contact us to place an order:

 

http://www.worldscientific.com/

World Scientific Publishing është një botues akademik i librave shkencore, teknike dhe mjekësore si dhe i revistave me seli në Singapor. Kompania është themeluar në vitin 1981. Ajo boton rreth 500 libra në vit, si dhe më shumë se 150 revista në fusha të ndryshme. Në vitin 1995, World Scientific dhe Imperial College of Science, Technology and Medicine bashkë-themeloi në Londer Imperial College Press. World Scientific ka publikuar në internet që nga viti 1996, duke përfshirë e-revista, e-procedura dhe e-libra.

Nuk ka asnje produkt te kesaj kategorie.