Cinema Italia eshte nje seri e dosjeve te kinemase italiane e cila i referohet studenteve te huaj te te gjitha niveleve. Cdo dosje paraqet nje tematike te caktuar rreth filmave te perzgjedhur dhe te paraqitur dhe nje skede te filmit dhe te regjizorit, si dhe plot aktivitete didaktike motivuese. Filmat e perzgjedhur gjenden lehtesisht ne treg ose mund te porositen online

Seria Cinema Italia

 - ka për qëllim rritjen dhe pasurimin e aftësive gjuhësore dhe leksikore te studentit gjuhes italiane përmes analizave të detajuara të filmit repertorit tonë të gjere klasik dhe bashkëkohor.

 - për çdo film ka tre seksione: para, gjatë dhe pas shikimit

 - ofron një shumëllojshmëri të aktiviteteve te  të kuptuarit, të dëgjuarit, të shkruarit, por edhe te karakterit socio-kulturor, te cilat përfshijne te katra aftësitë duke shebyer dhe si nxitje per diskutim

 - i jep mundesine studenteve per te thelluar dhe per te zgjeruar temat e filmave

 - gjithashtu ofrohet dhe celesi i zgjidhjeve per ushtrimet te shoqeruara me komente rreth filmit per ta punuar edhe ne menyre individuale pa mesues