Italia eshte vete kultura!

Karakteristikat

L’Italia è cultura eshte nje seri e perbere nga 5 fashikuj monografike rreth kultures italiane. Fashikujt jane rreth temave te meposhtme:

1 – Histori

2 – Letersi

3 – Art

4 – Gjeografi

5- Musike, kinematografi dhe teater

Çdo monografi, me një gjuhë të thjeshtë, dhe materiale fotografike, i ofron studentit te huaj mundësine per t'u bere protagonist i nje udhëtimi përmes kulturës dhe qytetërimit italian, duke siguruar informacione dhe elemente per te interpretuar dhe kuptuar më mirë realitetin e ndryshem të kulturës italiane.

Përveç kësaj, studenti mund të kontrolloje se sa ka arritur te mesoje ne cdo fashikull me anë të aktiviteteve, ushtrimeve dhe lojrave te ndryshme te gjuhës.