Español Lengua Viva

Español lengua viva i referohet studenteve te rinj dhe te rritur. Perfshin nivelet A1-A2, B1, B2 dhe C1 te planit te ri te kurrikules se Institutit Servantes: ndahet ne 120 dhe 180 ore mesimi.

Eshte ne perputhje me Kuadrin e Perbashket Europian dhe ndihmon studentin te aftesohet ne perdorimin e gjuhes spanjolle.