Livello 3 - B1

Livello 3 - B1

Domani 3 eshte volumi i trete i kesaj metode dhe perbehet nga:

- libri i studentit i cili permban:

 - 16 mesime didaktike (te organizuara ne 6 module)

 - ushtrime

 - histri komike

 - teste vetevleresimi

 - gramatika

- DVD multimediale e cila perman:

 - pjeset e degjimit per ne klase

 - pjeset e degjimit per vetemesim

 - nje film te shkurter me ushtrime didaktike

 - nje version te animuar te historise komike

 - shtojca

 - teste

 - celesin e zgjidhjeve te ushtrimeve

There are no products to list in this category.